شکایت از پیج جعلی اینستاگرام

شکایت از پیج جعلی اینستاگرام

در محیط اینستاگرام افراد زیادی با ایجاد صفحات جعلی اقدام به ایجاد مزاحمت انتشار تصاویر خصوصی افراد نشر اکاذیب توهین و تهدید و افترا نسبت به اشخاص و حتی بعضاً کلاهبرداری می نمایند. این افراد گاهی اوقات با اسم افراد معروف و یا اشخاص دیگر این گونه اکانت ها را ایجاد می نمایند که تمامی موارد یاد شده جرم و قابل شکایت در دادسرای جرایم رایانه ای می باشد. لازم به ذکر است شکایت از این گونه صفحات تا وقتی میسر می باشد که موجود باشند و بعد از حذف آنها ممکن نیست.

وکیل امیر منفرد