ابلاغیه احضاریه دفاع از اتهام انتسابی

ابلاغیه احضاریه دفاع از اتهام انتسابی
ابلاغیه احضاریه دفاع از اتهام انتسابی
هر لحظه ممکن است ابلاغیه ای از سوی دادسرا بدست شما برسد که عنوان دفاع از اتهام انتسابی داشته باشد و به شما ۵ روز مهلت جهت حضور در شعبه داده باشند
اگر به عنوان متهم احضار شدید با توجه به عنوان یا عناوین جرم انتسابی باید ظرف مهلت مقرر همراه با ضامن یا سند (وثیقه) در دادسرا حاضر شوید تا حکم جلب شما صادر نشود
می توانید یک وکیل دادگستری نیز به همراه داشته باشید
جهت نیاز به وکیل با شماره ۰۹۲۱۰۴۴۳۹۲۶ وکیل منفرد تماس حاصل و در صورت عدم پاسخگویی پیام ارسال فرمایید

defa az etehame entesabi