وکیل جهت دفاع از اتهام انتسابی


احضار

احضاریه دادسرا رسانه و رایانه

متهم در دادسرا و دادگاه به چه معناست و می بایست قبل از اظهارات و حضور در مرجع قضایی چه اقداماتی انجام داد

قبل از هر کاری باید متوجه شوید جرم هایی که به آن متهم هستید چه عنوان جرم هایی هستند.

عنوان جرم مثل کلاهبرداری، سرقت، نشر اکاذیب، افترا، انتشار تصاویر و غیره می باشد.

بسته به عنوان جرم و یا ارزش ریالی جرم باید ضامن و یا سند ملکی به همراه داشته باشید تا در دادسرا بازداشت نشوید.

مرحله ی بعد آماده کردن اظهارات و نحوه ی دفاعیات اولیه می باشد.

بعد از انجام این مرحله پرونده را حتما کامل مطالعه کرده و دفاع آخر خود را آماده فرمایید.

اسکلت اصلی مراحل به صوزت فوق می باشد و در مراجع مختلف تغییر زیادی ندارند

اگر نیاز به همراهی وکیل داشتید با من به شماره همراه ۰۹۲۱۰۴۴۳۹۲۶ تماس گرفته و در صورت عدم پاسخگویی پیام بدهید.

وکیل امیر منفرد

احضار به عنوان متهم یا مطلع

vakil jahate defa az eteham

احضار به عنوان متهم یا مطلع

احضار به عنوان متهم یا مطلع

احضار به عنوان متهم یا مطلع

هر لحظه ممکن است برای شما ابلاغیه ای بدست شما برسد که عنوان احضار متهم یا مطلع داشته باشد و به شما فقط ۵روز مهلت جهت حضور در دادسرا داده باشند.

اگر شما به عنوان مطلع احضار شده باشید دو حالت متصور است

حالت اول که متداول ترین آن است این است از شما شکایتی شده و به علت کمبود یا فقدان دلیل برای متهم کردن، شمارو به عنوان مطلع احضار تا قاضی صحبت های شما را استماع و بعد از آن نسبت به توجه اتهام به شما تصمیم بگیرد

حالت دوم زمانی است که شاکی یا متهم شما را به عنوان شاهد معرفی می کند تا شما به عنوان مطلع از قضیه حاضر و ادای شهادت نمایید

اگر به عنوان متهم احضار شدید با توجه به عنوان یا عناوین جرم اتهامی باید ظرف مهلت مقرر همراه با ضامن  یا سند در دادسرا حاضر شوید یا خدای نکرده بازداشت نشوید

چه به عنوان مطلع و چه متهم احضار شوید و ظرف مهلت در شعبه دادسرا حاضر نشوید دادیار یا بازپرس می تواند دستور جلب شما را صادر نماید.

برای همراه داشتن وکیل تماس بگیرید

وکیل منفرد