کلاهبرداری با وعده طلسم و جادو و فال

کلاهبرداری با وعده طلسم و جادو و فال

کلاهبرداری با وعده طلسم و جادو و فال

در چند ماهه اخیر تبلیغاتی با وعده طلسم عشق، جادو و فال و… در فضای مجازی اشاعه پیدا کرده و روز به روز نیز در حال افزایش است بدین توضیح که در تبلیغات خود وعده می دهند که با طلسم و جادو از کار شما کارگشایی ویا شمارو به عشقتان می رسانند.

وقتی به آنها پیام می دهید از شما درخواست مبلغی بین ۱ تا ۳ میلیون  تومان نمایند که پس از واریز، طلسم و جادوی موردنظرتان را در اختیارتان بگذارند.

تا اینجا همه چیز خوب به نظر می رسد اما پس از اینکه شما مبلغ را واریز نمودید آنها مسایلی را مطرح میکنند که شمارو مجاب کند مبلغ بیشتری واریز نمایید.

تا زمانیکه شما فریب صحبتهایشان را بخورید آنها از شما تقاضای پول می نمایند بدون آنکه چیزی در اختیار شما بگذارند و یا اگر هم چیزی ارسال کنند فقط برای فریب شماست و هیچ اعتباری ندارد.

شما به هیچ وجه فریب اینگونه تبلیغات را نخورید زیرا کاملا کلاهبرداری بوده و شماره حسابی هم که به آنها واریز میکنید واقعی نیستند و رهگیری آن سخت می باشد.

وکیل منفرد