جرایم اقتصادی در فضای مجازی و رایانه ای

جرائم حوزه اقتصادي در فضای مجازی و رایانه ای

۱-جرايم اقتصادی سنتی به كمك پردازش داده‌ها
۲-دسترسی غير‌مجاز به سيستم‌های پردازش داده
۳-پولشویی
۴-ناخنک زدن به حساب‌های دیگران
۵-شركت های هرمی
۶-سرقت خدمات
۷-كلاهبرداری از طريق دستكاری سيستم‌های پردازش داده
۸-خرابكاری كامپيوتری

Cyber economy eghtesadi