وکیل جهت دفاع از اتهام انتسابی


احضار

احضاریه دادسرا رسانه و رایانه

متهم در دادسرا و دادگاه به چه معناست و می بایست قبل از اظهارات و حضور در مرجع قضایی چه اقداماتی انجام داد

قبل از هر کاری باید متوجه شوید جرم هایی که به آن متهم هستید چه عنوان جرم هایی هستند.

عنوان جرم مثل کلاهبرداری، سرقت، نشر اکاذیب، افترا، انتشار تصاویر و غیره می باشد.

بسته به عنوان جرم و یا ارزش ریالی جرم باید ضامن و یا سند ملکی به همراه داشته باشید تا در دادسرا بازداشت نشوید.

مرحله ی بعد آماده کردن اظهارات و نحوه ی دفاعیات اولیه می باشد.

بعد از انجام این مرحله پرونده را حتما کامل مطالعه کرده و دفاع آخر خود را آماده فرمایید.

اسکلت اصلی مراحل به صوزت فوق می باشد و در مراجع مختلف تغییر زیادی ندارند

اگر نیاز به همراهی وکیل داشتید با من به شماره همراه ۰۹۲۱۰۴۴۳۹۲۶ تماس گرفته و در صورت عدم پاسخگویی پیام بدهید.

وکیل امیر منفرد

احضار به عنوان متهم یا مطلع

vakil jahate defa az eteham