نشر اکاذیب در فضای مجازی اینترنتی رایانه ای

در نظر داشته باشید انتشار اخبار کذب در هر محیطی درصورتی که به قصد ضرر رساندن به دیگری و یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی باشد یا آن‌که افراد اعمالی را بر خلاف حقیقت به طور صریح یا تلویحی به شخصی اعم از حقیقی و حقوقی نسبت بدهند حتی اگر موجب ضرر نشود از نظر قانون جرم بوده و باید در محاکم قضایی پاسخگویی رفتار خود باشند.

برای توضیحات بیشتر با من تماس بگیرید

نشر اکاذیب