دادسرای امنیت اخلاقی

دادسرای امنیت اخلاقی
صلاحیت امنیت اخلاقی

دادسرای جرایم علیه امنیت اخلاقی ناحیه ۳۸ یا همان دادسرای ارشاد به چه جرایمی رسیدگی می کند؟

الف) دایر یا اداره کردن مراکز فساد و فحشاء؛ فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا و یا تشویق به آن اعم از فضای مجازی یا حقیقی؛

ب) شرب خمر، قاچاق مشروبات الکلی (با رعایت نصاب مندرج در ماده ۲۵ دستورالعمل)، رانندگی در حال مستی و سایر جرائم مرتبط با مشروبات الکلى؛

پ) خرید، فروش، تهیه، توزیع، تکثیر و تجارت محصولات سمعی و بصری مبتذل و مستهجن در فضای مجازی یا حقیقی؛

ت) جرائم مرتبط با تجهیزات دریافت از ماهواره با رعایت ماده‌ی ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «چ» ماده ۲۵ این دستورالعمل؛

ث) جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی اعم از فضای حقیقی یا مجازی؛

ج) مزاحمت برای زنان یا اطفال در معابر یا انظار عمومی؛

چ) قمار و جرائم مرتبط با آن در فضای مجازی یا حقیقی؛

ح) قاچاق انسان. 

جهت همراه داشتن وکیل در دادسرا و دادگاه ارشاد با شماره تلفن همراه ۰۹۲۱۰۴۴۳۹۲۶ تماس حاصل فرمایید

همچنین می توانید سوالات خود را در ذیل این پست یا دایرکت اینستاگرام  http://www.instagram.com/amir_monfared_lawyer مطرح بفرمایید

مشاوره تلفنی و یا حضوری با هزینه خواهد بود

لطفا در ساعات اداری به علت جلسه جهت هماهنگی پیامک بدهید

dadsaraye amniat akhlaghi ershad 38