تهدید به انتشار تصویر خصوصی

تهدید به انتشار تصویر لختی

تهدید به انتشار تصویر خصوصی

خیلی اوقات در رابطه های دوستی دختر و پسر عکس های لخت (برهنه یا نود) بین طرفین رد و بدل می شود.

زمانیکه این رابطه ی دوستی از بین می رود طرفی که مایل به ادامه رابطه است با استفاده از این عکس ها و فیلمهای لخت اقدام به تهدید طرف دیگر می نماید.

این تهدیدها بیشتر برای ادامه ی رابطه ی جنسی است ولی در مواردی درخواست پول هم مشاهده شده است.

قانونگذار مجازات های سختی برای این افراد در نظر گرفته که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می گردد.

در صورت نیاز به وکیل با شماره ۰۹۲۱۰۴۴۳۹۲۶ وکیل امیر منفرد در فضای مجازی در ارتباط باشید.

 

tahdid be enteshare aks va film