وکیل انتشار اکاذیب در فضای مجازی

نشر اکاذیب رایانه ای
مجازات نشر اکاذیب
وکیل انتشار اکاذیب رایانه ای
نشر اکادیب رایانه ای یعنی کسی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد.
برای تحقق این جرم وجود موارد زیر لازم می باشد:
۱٫ مورد منتشر شده دروغ باشد.
۲٫ قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی وجود داشته باشد.
۳٫ به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی انجام گیرد.
مجازات نشر اکاذیب رایانه ای مطابق با ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی ۹۱ روز تا ۲ سال حبس یا ۵۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان جزای نقدی یا هر دو مجازات می باشد.
ضمنا توجه داشته باشید که حتی اگر ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی نشود باز هم جرم نشر اکاذیب محقق شده است.
در صورت نیاز به وکیل در ارتباط با جرم نشر اکادیب با شماره ۰۹۲۱۰۴۴۳۹۲۶ با وکیل امیر منفرد در فضای مجازی پیام ارسال فرمایید.

 

vakile nashre akazib